Επανεφεύρε Εαυτόν

Από την Αυτογνωσία στην Τεχνογνωσία

Η ‘επανεφεύρεση’ του εαυτού μας μπορεί να λάβει χώρα σε δύο βασικά επίπεδα. Πρώτον, ανακαλύπτοντας νέους τρόπους προσέγγισης και διαχείρισης του εσωτερικού μας κόσμου, των διαπροσωπικών μας σχέσεων και των καθημερινών μας προκλήσεων.

Δεύτερον, προσδιορίζοντας εκ νέου τις υλικές συνθήκες της ζωής μας, εφευρίσκοντας νέους τρόπους αλληλεπίδρασης με το φυσικό μας περιβάλλον για την εξεύρεση πόρων με στόχο την διασφάλιση ενέργειας, τροφής και νερού, την ανάπτυξη παραγωγικών μεθόδων, μέσων μεταφορών, επικοινωνιών και μοντέλων επιχειρηματικότητας.

Επενδύοντας στην “Πράσινη Ενέργεια” και στην Αυτονομία

Ο σεβασμός προς το περιβάλλον και η ανάπτυξη μη-επεμβατικής υποδομής για την κάλυψη των λειτουργικών μας αναγκών, και εν γένει των δράσεών μας, αποτελούν βασική προτεραιότητα για την οικο-κοινότητά μας. Υιοθετούμε την «πράσινη τεχνολογία» και στοχεύουμε στην αυτάρκεια, αξιοποιώντας την ηλιακή ενέργεια και εξασφαλίζοντας νερό για την άρδευση και τις άλλες ανάγκες μας μέσω γεώτρησης. Οι μέθοδοι γεωργικής παραγωγής και κηπουρικής που επιλέγουμε είναι απολύτως φιλικές προς το περιβάλλον.

«Μέσω της τεχνολογίας ο άνθρωπος μπορεί να αξιοποιήσει την άπειρη ενέργεια της δημιουργίας», Μιχάλης Καλογεράκης

Προσβλέπουμε στην διατήρηση και προώθηση ενός οικολογικού τρόπου ζωής, ωστόσο οι μελλοντικές μας βλέψεις αφορούν στην εκπλήρωση ενός πολύ μεγαλύτερου οράματος. Στόχος μας είναι η κοινότητά μας να γίνει πρότυπο εφαρμογής μίας εντελώς καινοτόμου και επαναστατικής τεχνολογίας. Μίας τεχνολογίας η οποία θα καταστήσει εφικτή την εύκολη και ασφαλή πρόσβαση σε καθαρή ενέργεια χαμηλού κόστους από μία ανεξάντλητη φυσική πηγή: το υδρογόνο.

Το κέντρο μας στην Αρχαία Νεμέα λειτουργεί ως τόπος ερευνητικής δημιουργίας, στεγάζοντας και προωθώντας την καινοτομία και την εφευρετικότητα. Το τρέχον ερευνητικό μας πρόγραμμα επενδύει στην ανάπτυξη τεχνολογίας υδρογόνου σε πιλοτικό επίπεδο. Η εν λόγω έρευνα αιχμής ανοίγει τον ορίζοντα προς την επίτευξη ενός αειφόρου μέλλοντος, τόσο για την οικο-κοινότητά μας, όσο και για οποιονδήποτε επιθυμεί ενεργειακή ανεξαρτησία παγκοσμίως.

Εμπνέεστε και θέλετε να συνεισφέρετε;

Μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς μπορείτε να συμμετέχετε