Τα έργα μας

Στηρίξτε μας

€1,746 of €5,000 raised

Aeifaron Music Group

€1,250 of €10,000 raised

Γενική προσφορά

€1,840 of €1,500 raised

Δενδροφύτευση

€5,537 of €600,000 raised

Αίθουσα Εὖ Ζῆν

€1,945 of €65,000 raised

Πέτρινο θέατρο